-ข่าวประชาสัมพันธ์-

24

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและตะวันออก เดินทางไปความร่วมมือเพื่อสนันสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 – 25 เมษายน 2557  ณ มหาวิทยาลัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (University of Social Sciences and Humanities) แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติเวียดนาม นครโฮจิมินห์ และมหาวิทยาลัยดาหนัง ร่วมทำประเมินการปฏิบัติงานของอาสาสมัครช่วยสอนภาษาไทย นางสาวสิรินทรา ฤทธิเดช ศิษย์เก่า ภาควิชาภาษาศาสตร์ เพื่อให้คำแนะนำการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ

 

Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating