อาจารย์ชาวต่างประเทศ

 

อาจารย์ Nicole Lasas
ตำแหน่ง Lecturer
e-mail ajarn.nicole@homail.com
เบอร์ติดต่อ 022601770-7 ต่อ 16229
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/15/personal/file/nicole.pdf

 

อาจารย์ Mr.Jack Chan
ตำแหน่ง Lecturer
e-mail jackjchan@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 022601770-7 ต่อ 16242
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/15/personal/file/xxx.pdf

 

อาจารย์ Dr.Meagan Louie
ตำแหน่ง Lecturer
e-mail meagan.louie@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 022601770-7 ต่อ 16264
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/15/personal/file/xxx.pdf

 

อาจารย์ Mr. Leigh Ayres 
ตำแหน่ง Lecturer
e-mail ayres.leigh@gmail.com
เบอร์ติดต่อ 022601770-7 ต่อ 16242
ประวัติ http://cms.swu.ac.th/Portals/15/personal/file/xxx.pdf