-ข่าวประชาสัมพันธ์-


ข่าวบุคลากร

NO Image:
19
Foreign and adjunct lecturers of the Language for Careers - International Program (LCI) meeting on Thursday 11, 2016
"Assoc. Prof. Dr. Sugunya Ruengjaroon, Head of the Department ofLinguistics, gathered all foreign and adjunct lecturers of the Language for Careers - ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
30
Assoc. Prof. Sugunya Ruangjaroon and M.A. Student Prakai Kuakool receives Excellent Paper Award 2016 at the 2nd International Conference on Linguistics and Language Studies (ICLLS) 2016
Congratulation to Assoc. Prof. Sugunya Ruangjaroon, our linguistic head and M.A. Student Prakai Kuakool ! Their research paper ‘The Gradual Learning A...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
06
รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปัญญาเมธี เดินทางไป University of Canberra  ณ ประเทศออสเตรเลีย
รองศาสตราจารย์ ดร. สุกัญญา เรืองจรูญ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร ปัญญาเมธีกุล เดินทางไปเจรจาความร่วมมือกับ ณ University of Canberra ประเทศออสเตร...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |
20
นิสิตศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ ได้รับรางวัลจากการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 4
ภาควิชาภาษาศาสตร์ขอแจ้งว่า น.ส.ธัญวรัตม์ สาลีผล นิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง จากการประกวด...

[Read the rest of this article...]

ข่าวประชาสัมพันธ์
Actions: E-mail | Permalink |
24
นางสาวสิรินทรา ฤทธิเดช ศิษย์เก่า ภาควิชาภาษาศาสตร์ อาสาสมัครช่วยสอนภาษาไทย ในมหาวิทยาลัยดาหนัง ประเทศเวียดนาม
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและตะวันออก เดินทางไปความร่วมมือเพื่อสนันสนุนการเรียนการสอนภาษาไทยในมหาวิทยาลัยในเวียดนาม ระหว่างวันที่ 21 ...

[Read the rest of this article...]

Actions: E-mail | Permalink |