-ข่าวประชาสัมพันธ์-

21
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 6 ธันวาคม 2559 ช่วงบ่าย ณ อาคารกีฬา 1 มศว องครักษ์
กำหนดการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2558

2 ธ.ค. 59 08:00 - 16:00 : พิธีซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 มศว ประสานมิตร และ มศว องครักษ์ โทร. 15651

3 ธ.ค. 59 08:00-16:00 : พิธีซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2 มศว องครักษ์ โทร.15651

4 ธ.ค. 59 08:00 - 16:00: พิธีซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 (ซ้อมใหญ่) มศว องครักษ์ โทร.15651

6 ธ.ค. 59 08:00 - 18:00 : พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก โทร.15651
รายละเอียดจะแจ้งอย่างเป็นทางการต่อไป
สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ 02-649-5000 ต่อ 15651

Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating