-ข่าวประชาสัมพันธ์-

07
AUA Essay Writing Contest 2016
ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรีเข้าร่วมการประกวดการเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ
ชิงโล่ประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และ รางวัลเงินสด

หัวข้อที่กำหนดสำหรับการเรียงความ คือ
How can communicating well in English help make our future brighter?
จัดโดย
โรงเรียนสถานสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา (เอยูเอ)


รายละเอียดดังนี้ http://www.auathailand.org/AUA%20Essay%20Writing%20Contest%20%202016-26%20July%202016.pdf?usp=sharing
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating