-ข่าวประชาสัมพันธ์-

19
บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์นิสิตระดับปริญญาตรี (ปี 1) สาขาวิชา ภาษาเพื่ออาชีพ (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 1/2559 รับตรงประเภททั่วไป (กลุ่มยื่นคะแนน GAT/PAT) เมื่อวันที่ 19/03/2559http://www.thairath.co.th/content/593240


Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating