-ข่าวประชาสัมพันธ์-

11
ภาควิชาภาษาศาสตร์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาประสบการณ์วิชาชีพ ณ King Power
ในนิสิตหลักสูตร ศศ.บ. สาขาภาาเพื่ออาชีพ เข้าร่วมฟังบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ ศูนย์ฝึกอบรม King Power อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ ในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559
Actions: E-mail | Permalink |

Post Rating